Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

KOULUTETTU URHEILUHIEROJA PETRI PIHLAJA

Laiduntie 1, 37630 VALKEAKOSKI

Puhelin 040 – 4879557

http://www.petripihlaja.fi

Y-tunnus 1139023-5

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Petri Pihlaja

petri(a)petripihlaja.fi

 

Rekisterin nimi

Asiakastietorekisteri

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakkailta kerättäviä tietoja käytetään hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteystietoja voidaan käyttää myös markkinointiin ja asiakasviestintään.

 

Rekisterin tietosisältö

Hieronta-asiakkaista nimi, yhteystiedot, syntymäaika, hoidon kannalta välttämättömät esi- ja terveystiedot sekä hoitomerkinnät.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta kerätään tiedot asiakassuhteen alussa esitietolomakkeella. Tilattaessa kotisivujen sähköisellä lomakkeella hierontalahjakorttia tallentuu nimi, puhelin, osoite -ja sähköpostiosoitetiedot.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilölle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä. Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille, tutkimuslaitoksille, vakuutuslaitoksille sekä vakuutuskassoille.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.

 

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa. Tietoja pyydetään KOULUTETTU URHEILUHIEROJA PETRI PIHLAJA:n yllä mainitusta osoitteesta henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

 

Tiedon korjaaminen

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan KOULUTETTU URHEILUHIEROJA PETRI PIHLAJA:lle yllä mainittuun osoitteeseen tehdyn kirjallisen pyynnön perusteella. Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

 

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä kaikki itseään koskevia tietoja lain mukaisesti. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaiden täyttämät esitietolomakkeet säilytetään vain manuaalisesti. Paperiset arkistot säilytetään lukollisessa arkistokaapissa valvotuissa olosuhteissa. Vanhemmat paperiset arkistot tuhotaan säännöllisin väliajoin. Sähköinen lahjakorttirekisteri ylläpidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä muiden tarvittavien suojajärjestelyiden avulla.